Varför kabelpark istället för båt?

Det ena utesluter inte det andra. Men att ha möjligheten att köra wakeboard inne i mitten av Malmö med moderna och snygga obstacles säger sig självt. Wakeboard bakom båt är grymt men ofta inte miljövänligt, Skåne wakepark försöker hela tiden välja miljöanpassade material för att göra så lite inverkan på miljön som möjligt.